Dịch vụ cho thuê Cloud Server chất lượng tại Vĩnh Phúc

Zubi Cloud cho thuê Cloud Server chất lượng tại Vĩnh Phúc

 

Cloud Server

Khả năng mở rộng không gian giới hạn cũng như đáp ứng dự phòng giảm mức gián đoạn dịch vụ thấp nhất ( uptime 99,95%). Phân tải ở mức node mạng và mức data center.

Zubi Cloud đã chứng minh sức mạnh nhờ triển khai Cloud Server và Cloud VPS ngay khi thành lập.

Ưu thế của Zubi Cloud là trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn cao. Hạ tầng phần cứng sử dụng trong công nghệ điện toán đám mây được tính toán tối ưu hiệu năng.

Nhờ những lợi thế trên, dịch vụ Cloud Server giá tốt của Zubi Cloud đang ngày càng được nhiều tổ chức và cơ quan tin dùng.

Thông tin chi tiết: Dịch vụ cho thuê máy chủ Zubi Cloud

Rate this post